رفیق می دوني فرق تو با بنزین چیه
رفیق می دوني فرق تو با بنزین چیه؟
بنزین چن ماه هست که عزیز شده ؛
ولی تو واسم یه عمره كه عزیزی

رفیق مي دوني فرق تو با فرغون چیه؟
فرغون گل میبره ولی تو دل میبری

رفیق می دوني فرق تو با ابر چیه؟
از ابر بارون میباره ولی از تو معرفت

رفیق می دوني فرق تو با انار چیه؟
انار هزار تا دونس ولی تو یه دونه ای

رفیق می دوني فرق تو با جوراب چیه ؟
جوراب لنگه داره ولی تو لنگه هم نداری

رفیق مي دوني فرق تو با عزرائیل چیه؟
اونو اگه ی روز ببینم میمیرم ؛
ولی تورو اگه ی روز نبینم میمیرم

رفیق می دوني فرق تو با ماه چیه؟
ماه سه تا حرف داره ولی تو حرف نداری

❤️بفرس واس رفيقاي گلت❤️


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ڪم ڪم یاد میگیرے براے هیچ چیز اصرار
ڪم ڪم یاد میگیرے براے هیچ چیز اصرار نڪنی
شدنے، میشه
موندنے، میمونه
اومدنے، میاد!

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وقتی میرم دایرکت یه دختر خوشگل join Todli
وقتی میرم دایرکت یه دختر خوشگل😐


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
این گل در کل جهان به نام ماها
این گل در کل جهان به نام "ماها مه رو و آریا" شناخته می شود و فقط و فقط در منطقه هیمالیا رشد می کند! گفته می شود این گیاه هر ۴۰۰ فقط سال یک بار گل می دهد! اگر می خواهیم آن را بار دیگر ببینیم بایستی ۴۰۰ سال دیگر صبر کنیم! نسل ما خیلی خوش شانس است که این گل را می بیند! تقدیم به بهترین زندگی کنید!

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ای انسانی که همیشه آنقدر سیری که اصلا
ای انسانی که همیشه آنقدر سیری که اصلاً گرسنگی را درک نمیکنی ، تو انسان نیستی...

👤شهید بهشتی


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قهوه بنوشید موسیقی گوش دهید و دقایقی به
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قهوه بنوشید
موسیقی گوش دهید
و دقایقی به هیچ چیز فکر نکنید
شاید زندگی فقط همین باشد..

ارتفاعات ماسال؛ ییلاق سوئه چاله

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اینم یه راهشه join Todli
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اینم یه راهشه😂😂😂


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تصور کنین صبح اینجا از خواب بیدار شین
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تصور کنین صبح اینجا از خواب بیدار شین...
ترکیبِ خونه جنگلی؛
و صدای بارون؛
و عطر چای😍
اینجا املش، گیلان

صبحتون بهشت🌹

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تبدیل تهدید به فرصت join Todli
تبدیل تهدید به فرصت:)))


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بفرست واسه رفیق فابریکت join Todli
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بفرست واسه رفیق فابریکت😍😂

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

3649838

Каналов

187921893

Сообщений