هنر اول موسیقے هنر دوم مجسمہ سازے هنر
هنر اول موسیقے
هنر دوم مجسمہ سازے
هنر سوم نقاشے
هنر چہارم ادبیات
هنر پنجم معمارے
هنر ششم رقص
هنر هفتم سینما
تا هفتاد هم بشماریم
باز دل شکستن هنر نیست

مراقب باشیم دلے را نشکنیم

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شاید بشود بی ت به روزهایی که می
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شاید بشود بی تُ به روزهایی که می آیند و می روند روی خوش نشان داد.
اما راستش را بخواهی دیگر نمی شود راجع به آینده خیالبافی کرد.
نمی شود رویا ساخت.
نمی شود به کسی عشق ورزید.
نمی شود به کسی اعتماد کرد.
نمی شود از تهِ دل خندید.
نمی شود کسی را در آغوش گرفت.
نمی شود منتظر کسی ماند.
می فهمی؟
نمی شود

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اگر می دانستید یک محکوم به مرگ هنگام
اگر می‌دانستید، یک محکوم به مرگ هنگام مجازات، چقدر آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می‌دانستید.

👤ابن سينا

۱ شهریور ماه روز پزشک و بزرگ‌داشت «ابوعلی سینا» دانشمند، فیلسوف، منجم و ادیب بزرگ ایران زمین و از تاثیرگذارترین دانشمندان دنیاست. كتاب قانون «ابوعلی سینا» در زمينه‌ى پزشکی‌ نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌‌شد.
ابن سینا را پدر علم مدرن پزشکی نیز می‌نامند.


join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یادمان باشد که دیگران رادوست بداریم آن گونه
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یادمان باشد
که دیگران رادوست بداریم
آن گونه که هستند
نه آن گونه که میخواهیم باشند
باور کنیم حرفهامان
گاهی دل میشکند
مراقب باشیم
...

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حرف هايي كه ميزنيم دست دارند دست های
🤔حرف هايي كه ميزنيم،،،، دست دارند!!!
دست های بلندی كه گاهی،
گلويی را می فشارند
و نفس فرد را می گيرند !!!

🤔حرف هايي كه ميزنيم،،،پا دارند !!!
پاهای بزرگی كه گاهی،
جايشان را روی دلی مي گذارند
و برای هميشه مي مانند !!!

🤔حرف هايي كه ميزنيم ،،، چشم دارند !!!
چشم های سياهی كه،
گاهی به چشم های دیگران نگاه میكنند،
و آنها را در شرمی بیکران فرو ميبرند !!!
پس

👈مراقب حرفهايي كه ميزنيم باشيم
زيرا
سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است !!!

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
هر که آمد در جهان روزی ز دنیا
هر که آمد در جهان روزی ز دنیا می رود
نیک باشد یا که بد آخر از اینجا می رود

قوم و خویشان تا لب گورند همراه و سپس
هر یکی سوی دیار خویش زیبا می رود

آرزوهای بلنــــــدت را دمی کوته بگیر
عمر کوتاه است و چون برفی به گرما می رود...️

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تو همان هیچ ڪس منی ڪه من تمام
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"تو" همان
هیچ ڪس منی
ڪه من تمام تمامم را
براے یک لبخند عاشقانه ات
براے یک بوسه ے پراز نجابتت
براے یک نگاه دلبرانه ات
براے یک صداے دلنواز و جانم گفتنت
براے لمس دستهاے زندگے بخشت
براے لمس گلپونه دشت آغوشت
حتئ از فرسنگها فاصله
نفس به نفس عاشقانه مے سرایم ...🌼join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
میدونم این تصاویر تلخ و دردناک و ازرده
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
میدونم این تصاویر تلخ و دردناک و ازرده خاطر میشین ولی هنوز بعضیا باور نکردن و شاید تلنگری شد🙏🏻❤️

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قانون جذب میگه اگه چیزی رو با تموم
قانون جذب میگه :
اگه چیزی رو با تموم وجودت بخوای
و از صمیم قلب ایمان داشته باشی
که بهش میرسی ،
تمام کائنات و نظم هستی
جوری رقم میخوره که تو به اون برسی !
پس واسه چیزایی که دوسشون داری
کارت دعوت بفرست ...✌️

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تکیه کلامش بود فرق نمی کرد موقع سلام
تکیه کلامش بود؛
فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی،
می گفت:
"تنور دلت گرم..."
معنی این جمله را بعدها فهمیدم...
هرجا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم.
انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می خوری!
هرچه دلت گرمتر،
مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است...


👤احمد شاملو

join❥ @Todli‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2819099

Каналов

109137067

Сообщений