نام فرصت سوپروایزر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان
نام فرصت:سوپروایزر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سازمان: INTERSOS
محل شغل: تهران
مهلت ارسال رزومه: 24 دی 1401
اطلاعات بیشتر: bit.ly/3Ix6xzh

——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
نام فرصت کارشناس مالی سازمان فدراسیون بین المللی
نام فرصت:کارشناس مالی
سازمان: فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر
مهلت ارسال رزومه:5 بهمن 1401

اطلاعات بیشتر:bit.ly/3Gof18X
——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram:international.job
Job Title Finance Officer Organization IFRC Duty Station
Job Title:Finance Officer
Organization: IFRC
Duty Station: Tehran
Deadline:25 January 2023
Apply: bit.ly/3Gof18X

——
Join us:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
نام فرصت دستیار ارشد امور فناوری و اطلاعات
نام فرصت: دستیار ارشد امور فناوری و اطلاعات
سازمان: آژانس پناهندگان سازمان ملل
محل شغل: شیراز
مهلت ارسال رزومه:26 دی 1401
اطلاعات بیشتر: bit.ly/3X25tqR

——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
Job Title Senior IT Assistant Organization UNHCR Duty
Job Title:Senior IT Assistant
Organization:UNHCR
Duty Station:Shiraz
Deadline:16 January 2023
Apply:bit.ly/3X25tqR
Join us:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
نام فرصت کارآموز روابط عمومی مترجم سازمان مرکز
نام فرصت: کارآموز روابط عمومی/ مترجم
سازمان: مرکز اطلاعات سازمان ملل
محل شغل: تهران
مهلت ارسال رزومه: 25 دی 1401

اطلاعات بیشتر: bit.ly/3InQvHU

——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
نام فرصت مشاور ملی سازمان یونیسف محل شغل
نام فرصت: مشاور ملی
سازمان: یونیسف
محل شغل: تهران
مهلت ارسال رزومه: 19 دی 1401
اطلاعات بیشتر: bit.ly/3YYOTKp
——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job
Job Title National consultancy Documentation of Support enhancement
Job Title: National consultancy: Documentation of “Support enhancement of the access of Children with Disabilities living in rural and hard-to-reach areas to inclusive schools and rehabilitation services” programme and assessment of its quality
Organization:UNICEF
Duty Station:Tehran
Deadline: 09 January 2023
Apply: bit.ly/3YYOTKp
——
Join us:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job

506637

Каналов

2365983

Сообщений