در کدامین سو بارورند ابرهای دلتنگی غم می
در کدامین سو
بارورند
ابرهای دلتنگی
غم می بارد
همه جا

#صیدنظرلطفے (صابر)
#چامک
.
سالهاست مرده ام جان می گیرم ازلب فنجان
سالهاست
مرده ام
جان می گیرم
ازلب فنجان دوست

#صیدنظرلطفے (صابر)
شیرین نمی شود چای تلخ روزگار مگر به
شیرین نمی شود
چای تلخ روزگار
مگر به قند لبانت

#صیدنظرلطفے
خنده هایم در کودکی جا ماند بزرگی رنج
خنده هایم
در کودکی جا ماند

بزرگی رنج دارد

#صیدنظرلطفے (صابر)
#چامه_سپید
جز نگاه تو نیست درآینه هزاربار نگاه کردم
جز نگاه تو نیست
درآینه
هزاربار نگاه کردم
من بودم وتو
#صیدنظرلطفے (صابر)
صبح دوستانم بخیر
آبی نیست ابرهای دلتنگی بارورند در کربلا غم
آبی نیست
ابرهای دلتنگی بارورند
در کربلا
غم می بارد

#صیدنظرلطفے (صابر)
@yaadyaran
جهنم کردند زمین را تا بازجوییم بهشت را
جهنم کردند
زمین را
تا بازجوییم بهشت را
از اسمان

#صیدنظرلطفے
#چامه_ی_سپید
زنده به گوریم نفس کش است زورخانه ی
زنده به گوریم
نفس کش است
زورخانه ی دنیا


#صیدنظرلطفے
بگیر دستم تهیدستم دوراز دستانت این نبض دردست
بگیر دستم
تهیدستم
دوراز دستانت
این نبض
دردست تو می زند

#صیدنظرلطفے
شاید زنده به گوریم بی خبر از خود
شاید زنده به گوریم
بی خبر
از خود
نفس می کشیم

#صیدنظرلطفے (صابر)

3649838

Каналов

204424659

Сообщений